O projekcie

Lietuva

Co dla Ciebie oznacza życie w warunkach wolności? Odpowiedzieć na to pytanie pomoże nowy projekt „Żyję w wolności!”, którego celem jest kształcenie postawy obywatelskiej wśród młodzieży poszczególnych grup narodowościowych, zachęcanie jej do dogłębniejszego poznania i rozwoju kultury, unikalnej tożsamości swojego regionu.

W ramach realizacji projektu w pięciu samorządach Litwy Wschodniej (rejonu wileńskiego, solecznickim, trockim, święciańskim i wisagińskim) powstały warsztaty twórcze. Już niedługo będą się w nich toczyły ciekawe i intrygujące dyskusje. Młodzi ludzie wraz z historykami, politologami, dziennikarzami będą dyskutowali i dociekali, co to jest tożsamość narodowa oraz jak ją zachować, jakie są mocne strony wielonarodowego społeczeństwa, co historycznie łączy narody oraz na inne tematy.

Oprócz dyskusji młodzież będzie również uczestniczyła w zajęciach praktycznych. Fotografując, filmując, malując, wystawiając sztuki, tworząc opowiadania, jak również przy pomocy innych środków wyrazu artystycznego, młodzi ludzie będą starali się ujawnić barwną kulturę kraju ojczystego, przypomnieć jego historię i zasługi lokalnych mieszkańców, uwiecznić inspirujące piękno przyrody. W realizacji pomysłów twórczych pomogą im profesjonalni artyści: malarze, reżyserzy, muzykanci i inni. Projekt uwieńczy impreza końcowa, podczas której młodzież zaprezentuje wykonane przez siebie prace, podzieli się zdobytym doświadczeniem. 

Vilnius

Warsztaty twórcze działają w gimnazjach w Rudziszkach w rej. trockim, „Atgimimo” w Wisagini, im. J. Śniadeckiego w Solecznikach, „Žeimena” w Podbrodziu w rej. święciańskim oraz im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu. Odwiedzą je, będą dyskutowali z młodzieżą oraz pomogą zrealizować ich pomysły V. Bruveris, dziennikarz, Przewodniczący Towarzystwa Alumni Wydziału Historycznego UW, Prezes Związku Dziennikarzy Litwy D. Radzevičius, dziennikarze R. Valatka, V. Savukynas, A. Perednis i E. Jakilaitis, historycy R. Petrauskas, A. Bumblauskas, A. Bubnys, A. Kulakauskas, N. Černiauskas, M. Nefas, profesor UW, kierownik Instytutu Badań Rynku Pracy B. Gruževskis, artyści z różnych dziedzin, twórcy: S. Parulskis, M. Ivaškevičius, J. Ohmanas, G. Liaudanskas-Svaras, V. V. Landsbergis, Aistė Smilgevičiūtė oraz zespół„Skylė” i inni. 

Projekt, który potrwa do września 2016 r., zainicjowała oraz realizuje Instytucja Publiczna „Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų centras” (tłum. Centrum Programów na rzecz obywatelskości, demokracji i prawa), Litewskie Stowarzyszenie Twórców Sztuki, Związek Dziennikarzy Litwy, Towarzystwo Alumni Wydziału Historycznego UW, Instytut Stosunków Międzynarodowych oraz Nauk Politycznych UW. Trwa również współpraca z Polskim Klubem Dyskusyjnym.

Organizatorzy

Przyjaciele i partnerzy projektu

Sponsorzy