Naujienos Apie komandą

Išrinko tris Pagirių jaunimo idėjas

2017-02-08

Š. m. vasario 7 d. (antradienį) projekto „Gyvenu laisvai!“ kūrybinėje dirbtuvėje Pagirių gimnazijoje Vilniaus rajono komanda „Žingsnis“ išlaisvino savo kūrybiškumą, atskleidė savo talentus ir kvietė geriau pažinti gimtojo krašto ...

Š. m. vasario 7 d. (antradienį) projekto „Gyvenu laisvai!“ kūrybinėje dirbtuvėje Pagirių gimnazijoje Vilniaus rajono komanda „Žingsnis“ išlaisvino savo kūrybiškumą, atskleidė savo talentus ir kvietė geriau pažinti gimtojo krašto istoriją, kultūrą, žmones. Kaip tai daryti, jaunuoliai pasiūlė net penkias savo sugalvotas idėjas.

Renginyje dalyvavo ir jaunimo idėjas išsamiau pakomentavo, aptarė Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentas Kornelijus Platelis, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius ir žurnalistas, Nepriklausomybės akto signataras Rimvydas Valatka.

Skirtingų tautų kultūrą atskleidė per šokius, dainas

„Susitikdavome per pertraukas, savaitgaliais ir vis galvodavome idėjas. Vėliau susibūrėm į keturias grupes. Kiekviena grupė ne tik pristatė po savo idėją, bet taip pat dalyvavo pristatant bendrą mūsų visų idėją – viešą akciją „Pynė“, – pasakoja Agata Parwicka.

Agata pasirinko per šokį atskleisti skirtingų Pagiriuose gyvenančių tautų išskirtinumą. „Buvo keturios, tautiniais rūbais apsirengusios poros. Viena jų šoko lietuvių liaudies šokių motyvą, kita – lenkų, trečia – rusų, ketvirta – totorių. Kompoziciją vainikavo bendras visų porų šokis, – kalba mergina. – Ekspertai gyrė mūsų idėją, sakė, kad ji galėtų padėti skirtingiems žmonėms susidraugauti, patarė ateityje šiek tiek patobulinti choreografiją.“

Pagirių jaunimas taip pat kvietė geriau pažinti nykstančios totorių tautos unikalumą ir pristatė stilizuotą jos liaudies dainą. Ją sudainavo Kornelija Kuckailytė, kuriai gitara, saksofonu ir mažuoju būgnu pritarė Tomas, Šarūnas ir Austėja.

„Fizikos mokytoja Dina Aleksandravičienė mus pamokė, kaip taisyklingai tarti totoriškus žodžius, kur dėti kirčius, paaiškino šios dainos prasmę – ji yra apie meilę, – pasakoja saksofonu grojęs Šarūnas Šibirkštis. – Dainą šiek tiek stilizavome, padarėm ritmingesnę, kai kurias vietas pagreitinom, kitas – sulėtinom, kad ir šių dienų klausytojai atkreiptų į ją dėmesį.“

Pagiriuose gyvena, dirba ir kuria įvairių tautybių žmonės, tačiau didžiąją jų dalį sudaro lietuviai ir lenkai. Siekdami paskatinti šių tautų geresnį pažinimą, bendravimą, jaunuoliai surengė ir nufilmavo viešą akciją „Pynė“.

„Idėjos esmė – susitinka lietuvių ir lenkų jaunuoliai, nešini savo tautos vėliavą, užsirišę ant riešų tautinių spalvų juostelės. Lenkai sudainuoja savo dainą ir žengia žingsnį lietuvių link, po jos pasigirsta lietuvių skanduotė ir šie žengia artyn, dar viena skanduotė, dar viena daina ir abiejų tautų jaunuoliai susipina,“ – pasakoja Agata. Iš pradžių jaunuoliai repetavo mokykloje, o praėjusį savaitgalį šią akciją surengė ir nufilmavo prie poeto Adomo Mickevičiaus paminklo Vilniuje. Būtent šią vaizdo medžiagą jaunuoliai ir pristatė renginio dalyviams.
 
Pajausti praeitį

 O štai Karolinai Jadzevičiūtei idėja, ką būtų galima nuveikti projekte, gimė visai netikėtai. „Važiuodama autobusu prisėdau prie senyvos močiutės, ji pradėjo mane kalbinti, pasakoti, kad važiuoja iš tremtinių susitikimo. Susimąsčiau apie jos patirtį, kad jos išgyvenimus kitiems sunku suprasti, kad to, ką ji jautė, jau nepajusiu, – prisimena mergina. – Pagalvojau apie pojūčių teatrą – vieną iš būdų priartėti prie to, ką žmonės jautė, išgyveno. Manau, kad tai labai paveiki, nors Lietuvoje ir ne itin populiari, priemonė.“

Kaipmat atsirado bendraminčių, kurie kartu su Karolina ryžosi kurti pojūčių spektaklį. „Kreipėmės į specialiuosius socialinės globos namus „Tremtinių namai“ Vilniuje, susitarėme su socialine darbuotoja, kad ji suras žmogų, kuris sutiktų pasidalinti savo prisiminimais apie tremtį,“ – pasakoja Karolina. Prisiminti ir apie savo tremtį į Altajaus kraštą sutiko papasakoti Vytautas Juozapaitis.

 „Renginio metu ant scenos pakvietėm keletą savanorių, užrišom jų akis, kad geriau „įsijungtų“ kiti pojūčiai. Siekėme, kad savanoriai pajaustų tai, ką jautė tremtiniai: retsykiais uždėdavome paklausyti Vytauto pasakojimo, multiinstrumentalisto Sauliaus Petreikio muzikos ar riedančio traukinio garso, bandėme paskleisti gyvulinio vagono kvapą, imitavome judesius, taškėme vandenį, – apie tai, kas vyko ant scenos, pasakoja Karolina. – Net Rimvydas Valatka, kuris tik iš šalies stebėjo, kaip bandome „sužadinti“ pojūčius, sakė, kad pasijuto taip, lyg ten buvęs. Mums tai didelis komplimentas.“

Anot Karolinos, kuriant pojūčių spektaklį būtų galima atskleisti įvairiausius Pagirių apylinkėse gyvenančių senolių prisiminimus ir nebūtinai tik apie tremtį. Būtų galima prisiminti žmonių išgyvenimus netoliese esančiuose Paneriuose ar Keturiasdešimt totorių kaime.

Išsiaiškinti gyvenvietės istoriją

Dalis jaunuolių taip pat nusprendė patyrinėti Pagirių istoriją. „Paklausinėjom bendraamžių ir vyresnių žmonių, ką jie žino apie Pagirius. Daugelis jų beveik nieko negalėjo papasakoti, atrodė, kad Pagiriai neturi savo istorijos, – sako Martynas Mikučionis. – Kai tiek daug žmonių palieka gimtus miestelius, nebelieka kas tą istoriją išsaugotų, kitiems papasakotų.“

Kai kurie Pagirių istorijos pradžią sieja su 1971 m., kai čia pradėtas statyti Vilniaus šiltnamių kombinatas, tačiau Martynui ir dar keliems jaunuoliams knieti pažvelgti į gilesnę praeitį, kas gi buvo anksčiau. „Kur dabar Pagiriai, anksčiau buvo pelkės, o jas nusausinus, susiformavo durpynai. Daugelis net neįtaria, kad anksčiau Pagiriai vadinosi Kazaklarais. Išvertus iš tiurkų kalbos, tai reiškia laisvų žmonių bendruomenė, gyvenvietė,“ – pasakoja Martynas.

Kad atkurtų Pagirių praeitį, jaunuoliai ne tik ieškojo medžiagos senosiose knygose, bet ir kalbino seniausius vietos gyventojus, aiškinosi, kokia anksčiau buvo jų buitis, laisvalaikis. Iš surinktos medžiagos jie sukūrė trumpą vaizdo pasakojimą.

Ir tai dar ne viskas: jaunuoliai pirmuosius savo įspūdžius, kurie kilo tyrinėjant gimtinės istoriją, įamžino haiku. „Haiku turi griežtą struktūrą: tai trieilis, kurio pirmą ir trečią eilutę sudaro po penkis skiemenis, antrą – septyni skiemenys, – kalba Martynas.  – Buvo labai daug bandymų, juodraščių, kol pavyko haiku sukurti.“

Kiekvienas išreiškė nuomonę

Pristačius visas idėjas, renginio dalyviai plojimais ar palaikymo šūksniais išreiškė savo simpatijas ir išrinko tris idėjas, kurios jiems labiausiai patiko. 

Anot Karolinos, susirinkusieji labai aiškiai parodė, kad palaiko skirtingų tautų šokio ir pojūčių teatro idėjas. Trečiąją idėją išrinkti buvo kiek sunkiau. Galiausiai, po kelių balsavimų, paaiškėjo, kad daugelį taip pat sužavėjo sumanymas per muziką, dainą, pažvelgti į totorių kultūrą.

Jaunuoliai tikina, kad visos atrinktos idėjos jiems patinka, todėl galbūt vertėtų jas sujungti – sugalvoti priemonę, kurioje susilietų teatras, muzika ir šokis, senųjų žmonių pasakojimai ir skirtingų tautų kultūra.

Komentarai
Komentarai: 0

Pagiriuose – kūrybinių idėjų pristatymas

2017-02-05

Š. m. vasario 7 d. (antradienį) 14.20 val. kūrybinėje dirbtuvėje Pagirių gimnazijoje Vilniaus rajono jaunimas pristatys penkias idėjas, kaip geriau pažinti savo gimtąjį kraštą ir kuo plačiau paskleisti žinią apie jį.

Renginyje dalyvaus ir jaunimo sugalvotas ...

Š. m. vasario 7 d. (antradienį) 14.20 val. kūrybinėje dirbtuvėje Pagirių gimnazijoje Vilniaus rajono jaunimas pristatys penkias idėjas, kaip geriau pažinti savo gimtąjį kraštą ir kuo plačiau paskleisti žinią apie jį.

Renginyje dalyvaus ir jaunimo sugalvotas idėjas pakomentuos, aptars projekto „Gyvenu laisvai!“ iniciatoriai – Lietuvos meno kūrėjų asociacijos prezidentas Kornelijus Platelis, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius, taip pat projekto ekspertas, žurnalistas, Nepriklausomybės akto signataras Rimvydas Valatka.

Viena jaunimo idėjų per šokį atskleisti skirtingų tautų lietuvių, lenkų, rusų, totorių unikalumą. Jaunuoliai taip pat atkreipė dėmesį į Pagirių apylinkėse įsikūrusį Keturiasdešimt Totorių kaimą – vieną seniausių LDK totorių gyvenviečių, ir mano, kad vertėtų geriau susipažinti su šios nykstančios tautos kultūra. Norėdami skatinti skirtingų tautų jaunimo bendravimą, geresnį pažinimą, projekto dalyviai taip pat svarsto galimybė suorganizuoti viešą akciją („flashmobą“) „Pynė“.   

Jaunuoliai taip pat ryžosi žvilgterėti į savo gyvenvietės praeitį ir patyrinėti, kaip ji atsirado, kodėl jai suteiktas Pagirių pavadinimas, ką reiškia Kazaklarai ir pan. Dar vienas jų sumanymas surinkti autentiškus Pagirių senolių prisiminimus, kurie leistų geriau pažinti savo kraštą ir jo žmones.

Renginyje paaiškės trys geriausios idėjos, iš kurių jaunuoliai išsirinks vieną ir toliau praktiškai ją įgyvendins.

MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTI RENGINYJE!!!

Komentarai
Komentarai: 0

Nuo šiol projektas „Gyvenu laisvai!“ ir Pagiriuose

2016-12-11

Projektas „Gyvenu laisvai!“ dar labiau išsiplėtė – nuo šiol jo kūrybinė dirbtuvė veikia ir Vilniaus r. Pagirių gimnazijoje.

Į naujosios kūrybinės dirbtuvės įkurtuves atvyko projekto senbuviai – jaunuoliai iš Vilniaus r. komandos ...

Projektas „Gyvenu laisvai!“ dar labiau išsiplėtė – nuo šiol jo kūrybinė dirbtuvė veikia ir Vilniaus r. Pagirių gimnazijoje.

Į naujosios kūrybinės dirbtuvės įkurtuves atvyko projekto senbuviai – jaunuoliai iš Vilniaus r. komandos „Vilnija“. Kartu su režisieriumi Jonu Ohmanu jie pristatė bendrą savo darbą – filmą „Skirtingi ir tuo ypatingi“, dalijosi įspūdžiais ir patirtimis dalyvaujant projekte. „Žinojau Joną Ohmaną, buvau mačiusi vieną jo filmų, o dabar ir gyvai susipažinau. Bendras darbas, kurį sukūrė mūsų bendraamžiai kartu su juo, gerai nuteikia, įkvepia dalyvauti projekte,“ – sako Karolina Jadzevičiūtė, Pagirių gimnazijos mokinė. O štai Alinai Duchovskai minėtas filmas patiko dėl pasirinktos temos – skirtingų tautų santykiai – aktualumo ir įdomaus jos pateikimo.

Aptarė laukiančius darbus

Po filmo peržiūros projekte pasiryžę dalyvauti jaunuoliai prisėdo ilgesniam pokalbiui, diskusijai. Apie projektą, jo tikslus ir veiklas pasakojo jo iniciatoriai: Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų centro direktorė Diana Skučaitė ir Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius.

Jau pirmojo susitikimo metu jaunuoliai gavo nemažai užduočių: sugalvoti savo komandos pavadinimą, šūkį ir logotipą, taip pat – pasirinkti penkias idėjas, kaip pristatyti savo gyvenamąjį kraštą, ir paruošti jų pristatymus. Kad darbai vyktų sklandžiai, teks pasiskirstyti, kas už ką bus atsakingas projekte. „Jau daugmaž subūrėm viešinimo grupę, kurioje būsiu ir aš. Pirmadienį susitiksim, kad nuspręstume dėl komandos pavadinimo,“ – pasakoja Karolina.

Tam tikrų idėjų, kaip pristatyti savo miestelį, jam aktualius klausimus, kilo diskutuojant su projekto iniciatoriais. „Kalbėjomės apie mūsų mokyklos, miestelio problemas, tokias kaip patyčios, lietuvių ir lenkų santykiai. Neretai tenka išgirsti, kaip lenkai skundžiasi, kad niekur jų nepriima, bet kai, tarkime, kviečia juos dalyvauti projekte, atsisako. Aš pati lenkė, nelabai suprantu, kodėl taip vyksta,“ – pasakoja Agata Parwicka. Mergina atkreipia dėmesį, kad Pagiriuose aktualios ir kitos problemos: prastai apšviestos gatvės, šaligatvių trūkumas.

„Žiūrim rimtai į šį projektą, norim, kad mūsų idėjos atspindėtų rimtas problemas, padėtų jas spręsti,“ – tikina Karolina.

Ką gali žinoti, galbūt būtent šios pirminės idėjos taps atspirties tašku tolimesniam kūrybiniam darbui? Kol kas jaunuoliai galvoja penkias idėjas, vėliau išsirinks iš jų vieną ir pagal ją kurs pasirinktą meno kūrinį.

Tikisi naujų patirčių ir pažinčių

Anot Alinos, projektas „Gyvenu laisvai!“ yra pirmasis projektas, kuriame ji dalyvauja, tad nori iš jos „pasiimti“ visko kuo daugiau. „Tikiuosi naujų patirčių, naujų įspūdžių, naujų pažinčių, naujų žinių...,“ – sako mergina.

„Norėčiau susipažinti, padiskutuoti su naujais žmonėmis ir su jais būdama jaustis laisvai. Diskusijos padeda atrasti daug naujų dalykų, keičia požiūrį, – pastebi Agata. – Manau, nesvarbu, ar kursime filmą, ar spektaklį ar kokį nors kitą kūrinį, svarbu – kad kurtume kartu.“

Naujų pažinčių, artimesnio bendravimo tikisi kiti projekto dalyviai. „Būtų įdomu pabendrauti su dramaturgais, režisieriais, aktoriais, žurnalistais, bet ne mažiau svarbi ir mūsų mokyklos bendruomenė. Nors jaučiamės pakankamai laisvai vienas šalia kito, bet tas ryšys gali būti dar stipresnis,“ – mano Karolina.

Panaši ir Aurelijos Žuolytės nuomonė: „Įdomu būtų pabendrauti ir su žinomais žmonėmis, kitų mokyklų jaunimu, bet, pirmiausia, norėčiau susibendrauti su savo mokyklos bendraamžiais, geriau juos pažinti, atrasti artimesnį ryšį. Būtų šaunu kurti tai, kas susiję fotografija ar šokiais.“

Komentarai
WilliamDrurl 2017-11-19

13 ways to lose weight: https://sites.google.com/site/weightlossluxury/system/app/pages/sitemap/hierarchy Food for Google: mens weight loss exercise routine breast firming exercises after weight loss best rapid weight loss exercises tumi weight loss moong soup for weight loss steve miller weight loss before after pyrogenx weight loss ccc weight loss post weight loss surgery excess skin

Komentarai: 1

Vilniaus rajone pradeda veikti nauja kūrybinė dirbtuvė

2016-12-06

Šių metų gruodžio 8 d. (ketvirtadienį) darbą pradeda projekto „Gyvenu laisvai!“ nauja kūrybinė dirbtuvė Vilniaus r. Pagirių gimnazijoje.

Jos įkurtuvėse nuo 14 val. dalyvaus ir projektą „Gyvenu laisvai!“, jo tikslus, veiklas pristatys projekto ...

Šių metų gruodžio 8 d. (ketvirtadienį) darbą pradeda projekto „Gyvenu laisvai!“ nauja kūrybinė dirbtuvė Vilniaus r. Pagirių gimnazijoje.

Jos įkurtuvėse nuo 14 val. dalyvaus ir projektą „Gyvenu laisvai!“, jo tikslus, veiklas pristatys projekto iniciatoriai: Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų centro direktorė Diana Skučaitė ir Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius.

Susitikti su naujais projekto dalyviais taip pat atvyks Vilniaus r. komandos „Vilnija“ atstovai ir režisierius Jonas Ohmanas. Jaunuoliai kartu su režisieriumi pristatys bendrą savo darbą – filmą „Skirtingi ir tuo ypatingi“, kurį sukūrė dalyvaudami pirmajame projekto etape.

Komentarai
Komentarai: 0

© 2018 „Gyvenu laisvai“. Visos teisės saugomos.